PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

– TRAICIU LILICA – CONTABIL ŞEF
– BURLACU-BUDEANU GEANINA – SECRETAR
– DUMITRESCU CRISTIANA – ADMINISTRATOR PATRIMONIU
– SLĂVEANU RAMONA – INSTRUCTOR SPORTIV EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ
– CRISTESCU IOANA – MEDIC PRIMAR ( 0,25 normă )

PERSONAL NEDIDACTIC : 6,5 NORME

– ȘOFER ( 1,5 norme )
– MUNCITOR CALIFICAT II ( 1 normă )
– MUNCITOR CALIFICAT III ( 1 normă )
– MUNCITOR NECALIFICAT ( 1 normă )
– PAZNICI ( 2 norme )