RESURSE  UMANE

DATE  PRIVIND :

 • PERSONALUL DIDACTIC :  28,92  NORME
PROFESORI/

DISCIPLINĂ  SPORTIVĂ

TOTAL

POSTURI/

CATEDRE

NORME

DIDACTICE

SITUATIE  PERSONAL  GRAD  DIDACTIC TITULAR SUPLINITOR
DEBUTANT DEFINITIV GRAD  II GRAD  I
ATLETISM 4 4 1 3 4
BASCHET 5 5,33 1 1 3 4 1
ÎNOT 7 7,59 1 6 7
JUDO 3 3 3 3
SCRIMĂ 1 1 1 1
TENIS DE CÂMP 2 2 1 1 2
HANDBAL 6 6 2 4 6

 

 • PERSONAL DIDACTIC  AUXILIAR:  4,25 NORME
 • CONTABIL ŞEF   I  ( 1 normă )
 • SECRETAR (1 normă )
 • ADMINISTRATOR PATRIMONIU  (1 normă )
 • INSTRUCTOR SPORTIV  EDUCAȚIE   EXTRAȘCOLARĂ  ( 1 normă )
 • MEDIC PRIMAR  ( 0,25 normă )

 

 • PERSONAL  NEDIDACTIC : 6,5 NORME
 • ȘOFER ( 1,5 norme )
 • MUNCITOR CALIFICAT  II  ( 1 normă )
 • MUNCITOR CALIFICAT  III  ( 1 normă )
 • MUNCITOR NECALIFICAT    ( 1 normă )
 • PAZNICI ( 2 norme )
 • PROFESORI METODIȘTI : 2

PLAN  DE  ȘCOLARIZARE   2016–2017

 

DISCIPLINA

SPORTIVĂ

 

TOTAL

UNITĂȚI

NIVEL  DE  PREGĂTIRE TOTAL GRUPE TOTAL  ELEVI
GRUPE

ÎNCEPĂTORI

 

NR.

ELEVI

 

GRUPE

AVANSAȚI

NR.

ELEVI

 

GRUPE

PERFORMANȚĂ

NR.

ELEVI

 

ATLETISM 1 5 60 2 20 2 16 9 96
BASCHET 1 10 167 2 24 12 191
ÎNOT 1 14 168 2 20 2 16 18 204
JUDO 1 6 72 1 10 1 8 8 90
SCRIMĂ 1 2 24 1 10 3 34
TENIS DE CĂMP 1 5 40 1 4 6 44
HANDBAL 1 10 151 2 30 2 28 14 209

 

RESURSE  MATERIALE

 MIJLOACE  FIXE:

– Clădire situată în zonă istorică, str. Ștefan cel  Mare nr.5, Ploiești, în care sunt amenajate 3 săli de judo, o sală scrimă și o sală de forță;

– Clădire  (sediul actual),  teren de baschet în aer liber și Sala de Sport ,,Leonard Doroftei’’, str. Milcov  nr.1

– Bază sportivă pentru tenis de câmp formată din 8 terenuri și dependințe.

 

MIJLOACE  MOBILE:

-2 microbuze școlare.