OFERTA EDUCATIONALA 2021-2022
OFERTA EDUCATIONALA 2018-2019

1.Oferta curriculară

Școala dispune de un curriculum diversificat, care ține cont de dorințele elevilor, baza materială și încadrare.

2. Resurse umane

 • personal didactic calificat 100%
 • cadre didactice titulare cu grad I
 • cadre didactice cu performanțe sportive
 • participarea în masa a cadrelor didactice la cursuri de formare pe o tematică diversă
 • personal didactic auxiliar bine pregatit la toate compartimentele
 • personal nedidactic constiincios si disciplinat
 • elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă;

3. Resurse materiale și financiare

 • încadrarea în normele de igienă (autorizație sanitară);
 • există 3 săli de judo, o sală de scrimă, o sală de forță, 8 terenuri de tenis de câmp și  sala de sport ,,Leonard Doroftei’’;
 • baza materială bună în continuă modernizare;
 • realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii, donaţii şi sponsorizări;
 • școala dispune de o bază didactică bună, înnoita permanent prin eforturi proprii;
 • conectare la internet si la televiziune prin cablu;
 • menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice.

4. Relații cu comunitatea

 • Crearea unui climat de siguranță și a unei atitudini de încredere în conștiința părinților;
 • Parteneriat cu alte cluburi sportive: Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Clubul Sportiv CFR Ploiești;
 • Promovarea unui parteneriat activ și real cu familia;
 • Întâlniri lunare cu părinții elevilor.