INOT

CATEDRA ÎNOT

– MARIN GRAȚIELA – grad didactic I – ȘEF CATEDRĂ
– FLORESCU ADRIAN – grad didactic I
– DUȚULESCU SORIN – grad didactic definitiv
– CĂTĂLIN LAVINIA – grad didactic definitiv
– TAIS OCTAVIAN – debutant
– MIRIȚESCU TOMA – grad didactic I
– IORGULESCU GHEORGHE – grad didactic I
– NICOLESCU LAURENȚIU – grad didactic II

Galerie foto